Hiển thị các bài đăng có nhãn chi coi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi coi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

CHÌ CỐI

 

SEAL CỐI
CHÌ CỐI
Chì cối dùng kẹp chì container.

Chì cối được in ký tự theo yêu cầu.

Các loại chì cối: mặt bằng, đầu bằng, đầu nhọn, không lõi nhựa.

Http://sealcoihg.wordpress.comThứ Ba, 28 tháng 3, 2023

CHÌ CỐI

 

SEAL CỐI
CHÌ CỐI
Chì cối dùng kẹp chì container.

Chì cối được in chữ và số theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://kepchiniemphong.wordpress.com

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

CHÌ CỐI

 

SEAL CONTAINER
CHÌ CỐI
Chì cối dùng kẹp chì container.

Chì cối được in chữ và số theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://sealcontainerhg.wordpress.com

Http://niemchihg.wordpress.com


Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

CHÌ CỐI NIÊM PHONG CONTAINER

 

SEAL CONTAINER
CHÌ CỐI
Chì cối dùng seal container.

Chì cối được in chữ và số theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://niemchihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

KẸP CHÌ NIÊM PHONG CONTAINER

 

KẸP CHÌ CONTAINER
Chì cối, còn gọi là kẹp chì container dùng niêm phong container.

Chì cối, kẹp chì container được bắn laser tên công ty, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://sealcoihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com