Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

CHÌ CỐI

 

SEAL CONTAINER
CHÌ CỐI
Chì cối dùng kẹp chì container.

Chì cối được in chữ và số theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://sealcontainerhg.wordpress.com

Http://niemchihg.wordpress.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét