Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

CHÌ CỐI NIÊM PHONG CONTAINER

 

SEAL CONTAINER
CHÌ CỐI
Chì cối dùng seal container.

Chì cối được in chữ và số theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://niemchihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét