Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

KẸP CHÌ NIÊM PHONG CONTAINER

 

KẸP CHÌ CONTAINER
Chì cối, còn gọi là kẹp chì container dùng niêm phong container.

Chì cối, kẹp chì container được bắn laser tên công ty, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://sealcoihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét