Hiển thị các bài đăng có nhãn chi la thep. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi la thep. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

CHÌ LÁ THÉP

 

KẸP CHÌ CONTAINER
CHÌ LÁ THÉP
Chì lá thép dùng kẹp chì container.

Chì lá thép được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Http://niemchihg.wordpress.com