Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

CHÌ LÁ THÉP

 

KẸP CHÌ CONTAINER
CHÌ LÁ THÉP
Chì lá thép dùng kẹp chì container.

Chì lá thép được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Http://niemchihg.wordpress.com
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét