Hiển thị các bài đăng có nhãn chi la. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi la. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

CHÌ LÁ THÉP

 

KẸP CHÌ CONTAINER
CHÌ LÁ THÉP
Chì lá thép dùng kẹp chì container.

Chì lá thép được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Http://niemchihg.wordpress.com
Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

CHÌ LÁ

 

SEAL LÁ
CHÌ LÁ

Chì lá dùng kẹp chì container, kẹp chì niêm phong xe bán tải ...

Chì lá được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://kepchiniemphong.wordpress.com

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

CHÌ LÁ

 

KẸP CHÌ CONTAINER
CHÌ LÁ

Chì lá dùng kẹp chì container, kẹp chì thùng xe bán tải ...

Chì là được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://niemchihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.wordpress.com

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

CHÌ LÁ

 

SEAL LÁ
CHÌ LÁ
Chì lá dùng niêm phong container, niêm phong thùng xe bán tải ...

Chì lá được dập số serial sẵn.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://niemchihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com