Hiển thị các bài đăng có nhãn cap niem phong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cap niem phong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

DÂY CÁP NIÊM PHONG

 

CÁP NIÊM PHONG
DÂY CÁP NIÊM PHONG
Dây cáp niêm phong gồm nhiều sợi xoắn vào nhau tạo thành.

Dây cáp niêm phong đươc sử dụng cho seal vặn khi niêm phong.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://niemchihg.wordpress.com


Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

DÂY CÁP NIÊM PHONG

 

CÁP NIÊM PHONG
DÂY CÁP NIÊM PHONG
Dây cáp niêm phong gồm nhiều sợi xoắn vào nhau tạo thành.

Dây cáp niêm phong được sử dụng cho seal vặn khi niêm phong.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://kepchiniemphong.webnode.vn

Http://kepchiniemphong.com