Hiển thị các bài đăng có nhãn chi van. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi van. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

CHÌ VẶN

 

TWIST SEAL
CHÌ VẶN
Chì vặn dùng kẹp chì thiết bị, hàng hóa ...

Chì vặn được in logo theo yêu cầu.

Http://niemchihg.wordpress.com