Hiển thị các bài đăng có nhãn chi inox. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi inox. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

DÂY CHÌ NIÊM PHONG

 

DÂY CHÌ
DÂY CHÌ NIÊM PHONG

Dây chì niêm phong gồm dây chì kẽm đôi và dây chì inox 304.

Hotline & Zalo: 0907250977 

Http://niemchihg.wordpress.com

Http://kepchiniemphong.com