Hiển thị các bài đăng có nhãn chi cap nhom. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chi cap nhom. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

KẸP CHÌ NIÊM PHONG CÁP NHÔM 36-53CM

 

KẸP CHÌ NIÊM PHONG
KẸP CHÌ NIÊM PHONG CÁP NHÔM 36-53CM

Kẹp chì niêm phong cáp nhôm dài 36cm, kẹp chì niêm phong cáp nhôm dài 53cm dùng kẹp chì container.

Đường kính sợi cáp: 3mm, 5mm.

Http://sealcontainerhg.wordpress.com