Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

CHỐT KHÓA ĐAI

 

CHỐT NHỰA
CHỐT KHÓA ĐAI
Chốt nhựa dùng khóa đai thùng phuy thép, khóa đai thùng phuy nhựa ...

Chốt khóa đai được làm theo yêu cầu về màu sắc.

Http://niemnhuahg.wordpress.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét