Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

KẸP CHÌ NIÊM PHONG TAXI

 Kẹp chì nhựa dùng niêm phong taxi gồm:

  - kẹp chì nhựa 4 ngạnh


 - seal vặn niêm phong


Kẹp chì nhựa 4 ngạnh

Seal vặn niêm phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét